Cách đánh số đề mới với độ chính xác cao hiện nay

Cách đánh số đề mới với độ chính xác cao hiện nay Dân gian có câu “đánh đề ra đê mà ở”, ý muốn ám chỉ việc đánh đề mang lại kết quả xấu, tán gia bại sản. Quả đúng như vậy, nếu đánh đề chỉ ngồi yên đợi may …